Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

夜游洪崖等诗三首

作者:省直地矿小组 孙雷 发布时间:2017/03/09

 夜游洪崖
     云流影清水映灯,
    风洗月新去凡尘。
   巫山夜语轻声问,
    嘉陵江头是故人?


渡海
    海中有蓬莱,
   借舟渡云海。
   金乌东方白,
    诸仙今安在?


 赤壁公瑾
寻旧迹,无人会知,应公瑾才气否。
似梦里,沉思前事,年去岁来难留。
风如丝,归去来兮,何人思量今古。
人生事,今夕何夕,谁识浮华倦客?
登临意,高楼望极,笑看人间烟火。